Anna Šolcová (*1982)

Jsem fotografkou zaměřující se na dokumentární, reportážní a portrétní tvorbu, ve které kladu největší důraz na zachycení momentu a výtvarný přesah každého jednotlivého snímku. Mojí specializací je fotoreportáž, zpravodajská fotografie, reportážní portrét, subjektivní dokument, divadelní a svatební fotografie.
Mám za sebou spolupráci s celou řadou organizací komerčního a neziskového charakteru, jako například: Nadace Via, Prezidentská kampaň Pavla Fischera, Projekt "Má Evropa" Luďka Niedermayera, Hnutí Hlas, Člověk v tísni, Demokracie 2.1, Kokoza, Ji.hlava, Bezobalu, Zachraň jídlo, Institut ekonomickýách studií, Tamjdem, Isifa, Gender studies, Behavio, Locika, Praha 14 kulturní, Jahoda, Auto*Mat, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Amanitas fire theatre, PR. Konektor a další.

...

I am a photographer whose main area of artistic focus is documentary, reporting and portait photography in which I accent the well-timed moment and artistic impression of every image. I am specialized in photoreport, news photography, portrait, subjective documentary, theatre photography and weddings. I had cooperated with various organisations both private and public.

Phone: +420 777 157 434

Email: annisolc@gmail.com

Facebook:  Anna Šolcová Photography